Thông tin liên hệ:

Địa chỉ : Gian Q3, Số 40 Nguyễn Giản Thanh, P. 15, Q. 10, Tp.HCM
Email : info@chantampharma.com.vn
Tel : 028 3868 2325 - 028 3868 2324