Thông tin liên hệ:

Địa chỉ : U1A Bạch Mã, P. 15, Q. 10, Tp.HCM
Email : info@chantampharma.com.vn
Tel : 028 3868 2325 - 028 3868 2324