Hotline: (028) 3868 2325

Khai trương chuỗi nhà thuốc Trung Sơn 11 và 12 tại Cần Thơ

Ngày 20/04 chuỗi nhà thuốc của Trung Sơn đã khai trương thêm 2️⃣️chi nhánh mới, NS-8 cũng có mặt đồng hành vào ngày này hòa chung niềm tin và sự ủng hộ nhiệt tình của người tiêu dùng. Chúc mừng #trungsonpharma nhiều thành công! 

#NS8kemduonggotchan
#NS8kemdanhbaynutgotchan
#NS8naturalfootcare
#congnghespaduonggotchantuuc

BV PHARMA
UNITED INTERNATIONAL PHARMA
MEYER-BPC
GOLDEN CHOICE
PLUNKETTS PHARMACEUTICALS
DAEHWA PHARMACEUTICALS
PHIL INTER PHARMA
ICA