Hotline: (028) 3868 2325

Giá trị cốt lõi

- Cam kết cao nhất về chất lượng, an toàn, hiệu quả cho sản phẩm
- Dịch vụ tốt nhất về sự tận tâm, chăm sóc khách hàng
- Mục tiêu tiên quyết nhất về sứ mạng cho sức khoẻ cộng đồng
- Nền tảng bền vững nhất về sự trung thực, sáng tạo và trách nhiệm
- Lợi thế cạnh tranh nhất về sự khác biệt trong từng sản phẩm, nền tảng và dịch vụ
BV PHARMA
UNITED INTERNATIONAL PHARMA
MEYER-BPC
GOLDEN CHOICE
PLUNKETTS PHARMACEUTICALS
DAEHWA PHARMACEUTICALS
PHIL INTER PHARMA
ICA